Yatırım Bedeli Ödemeden Üye işyerimiz Olun

Petromatik Club ailesinin bir parçası olmak için;

Öncelik ile Aşağıda bulunan  Şirket İlkelerimizi, Daha sonra Ön  Sözleşmemizi Okuyunuz..!

İletişim Formunuz Tarafımızdan Kabul edildiği andan itibaren Okuduklarınızı kabul etmiş olacaksınız lütfen İyi okuyunuz.

Cevabınız Evet İse O zaman hemen yanda bulunan iletişim formunu doldurarak bize ulaşın

İletişim Formu

SAFEALOCK ŞİRKET ''Petromatik'' İLKELERİ

Hedef odaklı çalışma Safealock’un değerli bir sermayesidir. Safealock, “Sadece Kazanacaksınız” sloganıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Safealock, şirket prensipleri gereği yüzde 100 gizlilik esasına göre çalışır.

Müşterilerimiz ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar sözleşme ile korunmuş ve gizlilik altına alınmıştır.

Safealock, 7/24 ulaşılabilir bir Şirkettir.

Bu nedenle pazar günü dahil haftanın tüm günleri bizim iş günümüzdür.

Pazartesi sendromumuz yoktur ve dilediğiniz zaman bizi rahatsız edebilirsiniz.

Safealock müşterisi, başarıda söz sahibidir.

Yaptığımız ve yapacağımız işlerde bildiğimizi okumak yerine, bildiğimizi müşterimize uyarlarız. Müşteri, Safealock’nin iş ortağıdır.

Safealock, Vatanına, Milletine saygılı bir işletmedir. Bu yüzden şirketimize Ödemeler Banka yolu ile zorunludur,

Şirket Hesabına Gelir olarak giren paranın yüzde 2’si Kayıtsız ve Şartsız aylık olarak şehit ailelerine bağışlayacaktır.

Performansı sürekli gözden geçirir ve değerlendiririz iletişimimiz açık ve samimidir.

Yapılacak işlerden zevk almak ve o işi eğlenceli hale getirmek önemli bir ilkemizdir.

İşini sevmeyen kimseye fayda sağlayamaz, faydasız iş de tuzsuz çorbaya benzer.

Safealock’da görevi olan herkese, özel mail adresi açılır ve özel kartviziti bastırılır.

Safealock’da tek fiyat prensibi uygulanır. Müşterilerimiz arasındaki tek fark yaptıkları işler ve aldığı hizmetlerdir.

Safealock Online İşlem Platformu ( https://www.petromatik.com/checkout/ ) ve

Şirket Banka Hesabı dışında başka bir ödeme şekli ile ücret almaz.

Aldığı tespit edilenler temsilci veya çalışanlar hakkında işlem başlatılır.

Safealock, bazı şehirlerde temsilcilik ile çalışma yapar.

Şirketimizin eğitimli, donanımlı birer parçası olan temsilcilerimiz, bizi iş ortaklarımızla buluşturan önemli kişilerdir.

Örnek bir prim sistemi ile şirket ve temsilciler arasında güçlü bir bağ kurulması amaçlanmaktadır.İl/İlçe Temsilcilik Sözleşmesidir. Üye İşyeri Sözleşmesi Yetkililerimiz ile iletilecektir.

1 - İşbu anlaşma, Safealock Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti (Markası Olan Petromatik Yeni nesil İş rehberi ile Petromatik Club ‘’avantajın Psi’’ (bundan sonra Safealock olarak anılacaktır) ile kendisine www.petromatik.com www.petromatik.club üzerindeki hizmetlerin, satış ve pazarlamasını yapmak, altlarında gruplar oluşturarak bu satışlardan prim hakkı kazanmak için başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra Temsilci olarak anılacak) arasında aşağıdaki şartlar kabul edilmiştir.

Temsilci yaptığı başvurunun Safealock tarafından kabulü ile aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

2- Safealock yetkilisinden, temsilcisinden, online iş sunumundan veya web sitenizden temsilci olabilmem için gerekli olan tüm bilgileri aldım.

3- Kendi adıma bireysel hareket ediyorum ve 18 yaşının üzerindeyim.

4- Safealock hizmetlerini satma ve duyurma işinde bağımsız olarak çalışıyorum. Herhangi bir amaç için Safealock‘nin bir çalışanı, personeli, bayii, acentesi veya şubesi değilim.
Safealock ile aramızda İş Kanunları hükümlerine göre düzenlenmiş bir çalışma şekli ve belirli süreli, belirsiz süreli, part-time veya eksik gün bildirimli bir iş sözleşmesi bulunmamaktadır.

Safealock tarafından şahsıma veya şirketime yapılacak ödemelerin iş sözleşmesi, ücret ve şans unsuruna göre değil, kurduğum ticari organizasyonun denetim, satış ve danışmanlık performansına bağlı olduğunu ve alacağım ödemelerle ilgili, eğer şirket stopaj keserek tarafıma ödeme yapıyorsa stopaj vergisinin ödenmesi şirkete aittir.

Eğer tarafıma yapılan ödeme keseceğim fatura karşılığı ödeniyorsa tüm vergilerin tarafıma ait olduğunu kabul ediyorum.

5- Bu formun ayrılmaz bir parçası olan Safealock Şirket İlkelerini okudum ve içindeki şartlara aynen uymayı kabul ediyorum. Bu ilkelerin kötüye kullanılması, yanlış temsil edilmesi ve ihlali ile sonuçlanabilecek davranışlarda bulunmam veya gerekli faaliyetleri yapmamam sebebi ile Safealock ile yapmış olduğum temsilci kayıt anlaşmasının Safealock tarafından herhangi bir ihbar süresi verilmeksizin ve benim herhangi bir tazminat isteme hakkım bulunmadan fesih edilebileceğini kabul ediyorum.

Temsilci kaydımı tamamladığımda benim ile birlikte müşterek temsilcinin de aynı haklara sahip olduğunu ve benimle birlikte çalışması halinde ikimizin de müşterek temsilci olacağını ve şirket ilkelerine uymak konusunda müştereken müteselsilen sorumlu olacağımızı kabul ediyorum.

6- Safealock‘nin uygulanabilir bir pazarlama stratejisini sürdürmek ve ekonomik koşullarda yapılan yasal değişiklik ve gereksinimlere uymak amacı ile bu anlaşma şartlarında ve şirket ilkelerinde herhangi bir anda değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemeleri yapabileceğini kabul eder.

Anılan iş bu değişiklik, düzeltme ve yeni düzenlemelerin tarafıma özel yazı, dergi, internet ve sms gibi kanallarla tebliğini müteakip, işimi bu yeni düzenlemeler uyarınca ifa edeceğimi taahhüt ederim.

7- Safealock hizmetlerini ve ilkelerini en iyi şekilde temsil etmeyi, Safealock yöneticilerinden onaylı yazılı iznim olmadan hiçbir sesli ve görüntülü kayıt almayacağımı, basılı malzeme üretmeyeceğimi, tescilli markasını, logosunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yine yazılı onay olmadan hiçbir reklam çalışması yapmayacağımı taahhüt ederim.

8- Temsilci, Safealock ile gizli ya da açık rekabete giremez, iş içerisinde yer alan gruplara karşı iş haricinde kurduğu irtibatlarında Safealock aleyhine propaganda yapamaz, olumsuz yorum ve davranışlarda bulunamaz.

Temsilci şirkete ve şirket çalışanlarına karşı argo tabirle ya da hakaret içerikli konuşma sergileyemez.

Temsilci, şirketten yazılı izin almadığı takdirde şirket adına herhangi bir yazılı veya sözlü yayın, reklam, tanıtım çalışması yapamaz. Böyle durumlarda Safealock, tazminat başta olmak üzere diğer haklarını saklı tutar.

9- Temsilci, başka bir gruptaki temsilcileri yeniden kayıt açarak, başka isimle veya başka bir suretle kendi altına geçiremez ve buna teşebbüs edemez.

10- Temsilci, yalnızca şirket tarafından tespit edilen il, ilçe ve bölgelerde faaliyet gösterebilir. Sorumluluk alanı dışında kalan bölgelerde şirket adına hiçbir faaliyette bulunamaz, şirketi veya şirketin gösterdiği kişi ya da kurumları yine şirketin bilgisi dışında temsil edemez.

11- Şirket tarafından düzenlenerek temsilci adayına gönderilen kayıt formları resmi nitelik taşımaktadır. Şirketin tarafından yazılı olarak beyan ettiği tüm taahhütler geçerlidir.

12- Safealock sistem hakkında değişken olarak kampanyalar ve ekstra bonuslar düzenler ve bunu da aynı şekilde iletişim araçlarıyla beyan eder. Her kampanya için belirtilen kampanya şartları dahilinde şirket bu ödülleri temsilcilerine vaat eder.

13- Temsilci Olarak Tüm hizmet Satışlarını, KDV dahil olmak üzere kredi kartı veya şirketin banka hesabına havale / EFT şeklinde Müşterilerime ödeme yapmalarını Bildireceğimi Hiç Bir suret ile elden ödeme almayacağımı kabul ve taahhüt ederim.

Ödemeler Banka Kredi kartı bilgileri ile web üzerinde bulunan sanal posttan tahsilat yapılır veya şirket hesabına müşteri tarafından EFT/Havale ile yapılır. Her ne Olursa olsun Belirlenen koşullar dışında Müşteriden Ödeme Almayacağımı Kabul ve taahhüt ederim.

14- Bu anlaşmayı, Safealock’a yazılı olarak bildirmek sureti ile bildirim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde fesih edebilirim.

15- Bazı hizmetlerde 7 gün içinde iade garantisi vardır. Müşterim Eğer hizmet iadesine karar verirse Safealock iade prosedürüne uygun olarak son 7 gün içinde aldığım hizmetleri iade edebilirim.

Ancak bu hizmetlerin, iade edilemez yıllık olarak ödenen maliyetleri ve ödenmiş olan satış aracılık komisyonları, ekip primleri, KDV hariç fatura tutarımdan düşülerek iade edilecektir. 16- Safealock iş bu anlaşmaya uymam şartı ile temsilci kayıt süresince yapmış olduğum satışları değerlendirerek bana Safealock şirket ilkelerinde belirtilen hakları tanıyacaktır.

17- İş bu anlaşma tamamen şahsidir ve ölüm durumunda; temsilci olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki kanuni varislerine devredilir. Anılan varislerin ölümü takip eden 3 ay içinde Safealock‘a yazılı bildiride bulunması gerekir.

Bu konuda varisler arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde ise, Safealock kendi takdirinde olmak üzere, varisler arasından seçeceği kişiye bu hakkı devredebilecektir.

Şu kadar ki, varisler arasında anlaşmazlık olduğunda, bu konuda takdir yetkisi münhasıran Safealock’a ait olup, Safealock varis veya varislerle ticari ilişkinin devamında yarar görmediği takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

18- Temsilci ve Safealock arasında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre İstanbul mahkemeleri yetkilidir.

19- Safealock’nin aşağıda yazılı olan temsilcilik kurallarını ve komisyon oranlarını okudum ve kabul ediyorum.

a)Temsilci, Safealock tarafından hayata geçirilen petromatik.com Yeni nesil İş rehberi satışına ilişkin gerekli organizasyonun sağlanması karşılığında şirketten, Müşteriden elde edilecek hasılattan(Giderler ve KDV dahil) % 25 komisyon alır.

b)Temsilci, Safealock tarafından sunulan hizmetlerde online. www.petromatik.com adresindeki hizmetlerin Satış oranına göre Satış yetkisine sahiptir, Temsilci yayında olan fiyatların dışında bir fiyat politikası belirlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

20- Safealock temsilcisi olarak çalışmalarımı ahlaki değerlere, toplumsal kurallara, şirket ilkelerine ve kanunlara uygun olarak yapacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Temsilci yaptığı başvurunun Safealock tarafından kabulü ile belirtilen hususları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

Türkiye Geneli Her sektör'den Petromatik Club Firma Rehberinde Onaylı Firma Yerinizi alın..!